W naszych zabawach wzięły udział dzieci z podwórek z Brzeskiej 11, 13, 15/17, 17a
Oto jak przebiegały nasze zajęcia

 

Projekt dofinansowany
ze środków m.st.
Warszawy
- Dzielnicy Praga Północ

Organizatorzy:

Partnerzy:

Stowarzyszenie
“Z siedzibą w Warszawie”
ul. Stalowa 17/19 lok. 45
03-425 Warszawa
tel. 601 91 03 03,
www.wwarszawie.org.pl
my@wwarszawie.org.pl